ptasi raj – ornitologia

Senegal to raj dla ornitologów. Znajduje się tu 6 parków narodowych i wiele rezerwatów. Główne rzeki: Senegal, Gambia i Casamance wpadają do Oceanu Atlantyckiego. Delty rzek są bogate w różnorodne ptactwo, przebywające licznie w meandrach rzeki Saloum na południu kraju czy Parku Narodowym Djoudj na północy. 

Proponujemy tygodniowe pobyty: 7 dni + 2 dni na przeloty.

polka.w.senegalu@gmail.com      WhatsApp: +48 601 813 392

PARK PTAKÓW DU DJOUDJ (blisko granicy z Mauretanią) to ptasie sanktuarium na północ od Dakaru. Od listopada do kwietnia, zatrzymuje się tutaj około trzech milionów ptaków migrujących z Europy. To jeden z pierwszych stałych zbiorników wody na południe od Sahary oraz jedno z najważniejszych ptasich siedlisk na świecie. Wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na 16 000 hektarów podmokłych terenów, licznych bagien, jezior, stawów i strumieni zlatują się każdej zimy ptaki z Europy. Zobaczymy tu między innymi pelikany, kormorany, warzęchy, czaple białe, drzewice, ibisy, gęsiówki egipskie, gęśce, orły bieliki i flamingi. Park jest najważniejszym miejscem zimowania zagrożonego w Europie gatunku – wodniczki. Przy błotnistych brzegach strumienia można zobaczyć szakale, dzikie konie, guźce, gazele czy krokodyle. 

[w okresie od lipca do października – pora deszczowa – park zamknięty. Wtedy odwiedzamy Park La Langue de Barbarie.]

PARK NARODOWY – LA LANGUE DE BARBARIE. Oddalony jest 20 kilometrów od St. Louis i zajmuje obszar 2000 hektarów. Jest długi na 40 km i szeroki na zaledwie 100 m. Jego atrakcją są duże, piaszczyste wydmy. Jest także domem dla niezliczonych ilości ptaków: pelikanów, flamingów, kormoranów, czapli, kaczek i czapli białych. Najlepiej zwiedzać park łodzią. 

PARK NARODOWY DELTA RZEK SINE-SALOUM – niezwykła Biosfera. Jeden z największych terenów podmokłych Zachodniej Afryki. Sine-Saloum (2h drogi) na południe od Dakaru, jest deltą dwóch dużych rzek Sine i Saloum oraz ich licznych dopływów, meandrujących wśród lasów namorzynowych. Na terenie Parku istnieje mnóstwo maleńkich wysepek, które są zamieszkałe przez ogromną ilość ptaków i odosobnionych wiosek, stanowiących niezwykły labirynt w objęciach oceanu.

pirogą po delcie rzeki Sine-SaloumPark Narodowy wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO (2011) oraz na listę rezerwatów Biosfery. Obejmuje aż 760 kilometrów kwadratowych lasów namorzynowych; w tym rozległym ekosystemie żyją m. in. guźce, hieny cętkowane, buszboki i rzadkie gatunki małp oraz gatunki chronione: krokodyle, żółwie, manaty (inaczej lamantyny, brzegowce) czy wydry.Tu także znajdziemy wiele gatunków ptaków (flamingi, pelikany, czaple, mewy, rybitwy, rycyki i szablodzioby) i różnorodnych ryb (ponad 100 gatunków). Rejs widokowy na bezludną wyspę daje możliwość podziwiania bogatej roślinności i licznych zwierząt gromadzących się przy brzegu rzeki Saloum. Delta Saloum jest strefą reprodukcji ryb i ptaków a ponadto strefą występowania milionów ostryg. Najlepiej zwiedzać tradycyjną kolorową zmotoryzowaną senegalską pirogą.